KILBROS 35 WAGON W/ KILBROS 1072 10 TON GEAR TAG#45221